Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse

Innledning

Digital teknologi har endret hvordan vi lærer, kommuniserer, underholder oss, finner informasjon, sanser og opplever omgivelsene våre. Den blir mer og mer sømløst integrert i samfunnet, og denne endringen preger også utdanningssystemet. Dette skaper nye utfordringer og muligheter for arbeidsmetoder i pedagogisk, didaktisk og administrativ sammenheng i skolen, elevenes digitale dannelse og dybdelæring i fag og mellom fagområder.