Programområde for overflateteknikk - Læreplan felles programfag Vg2 (OFT2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Produksjon

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for og utføre arbeid i samsvar med lover, forskrifter og standardar
 • planleggje, utføre, dokumentere og vurdere eige arbeid
 • kontrollere og vurdere underlaget og påvise synlege feil eller manglar
 • rapportere avvik og utbetre feil og manglar
 • vurdere behov for og utføre overflatebehandling på organiske, mineralske og metalliske underlag
 • vurdere behov for og utføre regelmessig og periodisk vedlikehald ut frå eigenskapane, tilstanden, og bruksområdet til overflata
 • velje ut, handtere og oppbevare materiale
 • velje ut, bruke og halde ved like verktøy, maskiner og utstyr
 • bruke fargesystem i samband med fargesetjing av overflater
 • gjere berekningar omkring behandling av overflater
 • arbeide på ein økonomisk og rasjonell måte
 • utføre arbeid i samsvar med krav til helse, miljø og tryggleik
 • bruke verne- og tryggleiksutstyr

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!