Programområde for overflateteknikk - Læreplan felles programfag Vg2 (OFT2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Grunnleggjande ferdigheiter

Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I programområde for overflateteknikk forstår ein grunnleggjande ferdigheiter slik:

Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i programområde for overflateteknikk inneber å kommunisere med ulike samarbeidspartnarar og å diskutere og vurdere faglege løysingar og arbeidsprosessar. Vidare inneber det å dokumentere arbeidsprosessar, produkt og tenester.

Å kunne lese i programområde for overflateteknikk inneber å finne fram til relevant informasjon i faglitteratur og aktuelle lover og forskrifter. Det vil òg seie å forstå og bruke spesifikasjonar, produktdatablad og arbeidsforklaringar.

Å kunne rekne i programområde for overflateteknikk inneber å rekne ut vekt, volum, mengder og overflater, tidsbruk og kostnader.

Å kunne bruke digitale verktøy i programområde for overflateteknikk inneber å bruke slike verktøy i samband med planlegging, produksjon, dokumentasjon, kvalitetssikring og kommunikasjon. Det inneber òg bruk av digitale verktøy til måling, berekning, teikning og biletbehandling.

Side 4 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!