Programområde for overflateteknikk - Læreplan felles programfag Vg2 (OFT2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Omtale av programfaga

Produksjon

Programfaget dreiar seg om ulike typar overflatebehandlingar av bygg, installasjonar og transportmiddel. I faget inngår målararbeid, fargesetjing, tapetsering, golvlegging, korrosjonsvern, reinhald og vedlikehald på behandla og ubehandla overflater både innvendig og utvendig. Val og bruk av materiale og verktøy er òg ein del av faget. Programfaget omfattar gjeldande regelverk for utføring av arbeid. I tillegg er helse, miljø, tryggleik og kvalitetskontroll sentralt i faget.

Bransjelære

Programfaget omfattar bruk av beskrivingar, teikningar og måleverktøy som grunnlag for berekning og for utføring og dokumentasjon av arbeidet. Programfaget dreiar seg om arbeidsrutinar, kundebehandling og etikk. Faget handlar òg om rettane og pliktene til arbeidsgjevarar og arbeidstakarar.

Side 5 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!