Læreplan i morsmål for språklige minoriteter (NOR8-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter nivå 3

Lytte og tale

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til andre og gi respons til medelever under framføringer
 • bruke språket i samtale og diskusjon med andre og vise respekt for deres standpunkter og meninger
 • gjengi hovedinnholdet i dramatiserte eller illustrerte muntlige framstillinger, noveller eller fortellinger

Lese og skrive

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke varierte strategier for lesing
 • lese litterære tekster i ulike sjangere
 • skrive sammendrag av fagtekster
 • strukturere og skape sammenheng i egne tekster
 • finne litteratur og stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver
 • tolke og bruke grafiske presentasjoner av tall og andre data

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • reflektere over egen erfaring med ulike læringsstrategier
 • reflektere over sammenhengen mellom morsmålsopplæringen og opplæring i norsk
 • reflektere over og gi eksempler på hvordan ord og bilde virker sammen i ulike medier
 • drøfte hvordan ulike kommunikasjonsstrategier brukes

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om språklige bilder i morsmålet
 • fortelle om kjente personer, steder og begivenheter av betydning for morsmålet
 • drøfte hvordan språk brukes forskjellig i ulike sosiale sammenhenger
 • drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!