Læreplan i morsmål for språklige minoriteter (NOR8-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I morsmål forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i morsmål innebærer å bruke språket på ulike måter i varierte sammenhenger. Muntlige ferdigheter innebærer språklig interaksjon. I skriftlige ferdigheter inngår variert bruk av ord og uttrykk, begreper, språklige mønstre og tekstskaping.

Å kunne lese i morsmål innebærer for de fleste minoritetsspråklige elever å knekke lesekoden på det språket de behersker best og har flest erfaringer knyttet til. Lesing gir mulighet for både læring og opplevelser. Det innebærer også å ta del i en tekstkultur og utvikle evnen til å forstå og tolke ulike tekster.

Å kunne regne i morsmål innebærer å utvikle regnekompetansen på førstespråket. Dette innebærer å forstå tall og matematiske begreper. Det dreier seg også om å kunne lese grafiske framstillinger, tabeller og statistikk. Videre dreier det seg om logisk resonnement og problemløsning.

Å kunne bruke digitale verktøy i morsmål innebærer å utvide læringsarenaen gjennom å finne fram til og bruke sammensatte, autentiske tekster i ulike sjangere. Det omfatter kommunikasjon med andre og å produsere, komponere og redigere tekster. Det dreier seg videre om kritisk vurdering og bruk av kilder. Å ta hensyn til opphavsrett og personvern er en del av det å bruke digitale verktøy.

Side 3 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!