Læreplan i morsmål for språklige minoriteter (NOR8-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter nivå 1

Lytte og tale

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • uttrykke egne følelser og meninger
 • lytte til, forstå og samtale om innholdet i muntlige fortellinger og andre tekster
 • fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer knyttet til skolehverdagen, familien og nærmiljøet
 • forstå og bruke tall i praktiske situasjoner

Lese og skrive

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjenkjenne tall og morsmålets bokstaver eller skrifttegn
 • knytte bokstavene til lyder og trekke lydene sammen til ord, eller bruke skrifttegn
 • lese tilpassede tekster med flyt og sammenheng
 • forstå og fylle ut enkle skjemaer med personlige opplysninger
 • skrive egne tekster med funksjonell håndskrift og digitalt
 • bruke enkle strategier for leseforståelse
 • finne bøker eller digitale tekster på morsmålet

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • eksperimentere med språklyder, ord og uttrykk, rim og regler
 • uttrykke egne opplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser
 • samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i en tekst
 • forstå og reflektere over forholdet mellom tale og skriftspråk
 • beskrive og vurdere eget arbeid med språklæring

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om innholdet i eventyr, sanger eller dikt
 • samtale om og gjengi innholdet i gåter, vitser eller andre humoristiske tekster
 • samtale om personer og handlinger i tekster fra dagliglivet, fortellinger eller annen aktuell litteratur

Side 5 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!