Læreplan i morsmål for språklige minoriteter (NOR8-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter nivå 2

Lytte og tale

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi uttrykk for egne tanker, følelser og opplevelser
 • lytte til andre og gi respons på andres fortellinger, beskrivelser og beskjeder
 • samtale med og stille spørsmål til medelever om faglige emner og hendelser i hverdagen
 • samtale om innholdet i filmer, dataspill, litterære tekster eller teaterstykker
 • forklare og bruke faglige ord og begreper

Lese og skrive

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese ulike typer tekster med forståelse av innholdet
 • lese og forstå enkle tabeller og grafiske framstillinger
 • gjengi med egne ord informasjon fra fagtekster
 • strukturere egne tekster med overskrift, innledning og avslutning
 • skrive sammensatte tekster, fortellinger og brev
 • foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • bruke ordbøker og digitale hjelpemidler

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi eksempler på morsmålets språkstrukturer og sammenligne disse med norsk
 • samtale om hvordan man uttrykker seg i ulike sosiale sammenhenger
 • beherske noen strategier for å forstå og lære nye ord og begreper
 • gi eksempler på kommunikasjonsstrategier
 • bruke egne erfaringer til å snakke om forskjeller og likheter mellom eget morsmål og norsk
 • beskrive og vurdere egen framgang med å lære morsmålet

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om levesett, tradisjoner, omgangsformer og skikker, og språkets rolle i sammenheng med dette
 • forklare hvordan ordvalg, stemmebruk og kroppsspråk kan uttrykke forskjellige holdninger
 • samtale om hvordan ulike høflighetsuttrykk blir brukt

Side 6 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!