Luonddufága - sámi oahppoplána (NAT2-03)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Árvvoštallan fágas

Loahppaárvvoštallama mearrádusat:

Oppalašárvosáni árvvoštallan

Jahkeceahkki

Ortnet

10. jahkeceahkki

Oahppit galget oažžut ovtta oppalašárvosáni.

Jo1 fidnofágalaš oahppoprográmmat

Jo1 studerenráhkkanahtti oahppoprográmmat

Jo3 lasáhus oppalaš studerengelbbolašvuhtii

Oahppit galget oažžut ovtta oppalašárvosáni.

Eksámen ohppiide

Jahkeceahkki

Ortnet

10. jahkeceahkki

Oahppit sáhttet vuorbáduvvot njálmmálaš eksámenii. Eksámen galgá čađahuvvot praktihkalaš osiin. Eksámen ráhkaduvvo ja sensurerejuvvo báikkálaččat.

Jo1 fidnofágalaš oahppoprográmmat

Jo1 studerenráhkkanahtti oahppoprográmmat

Oahppit sáhttet vuorbáduvvot njálmmálaš-praktihkalaš eksámenii. Eksámen ráhkaduvvo ja sensurerejuvvo báikkálaččat.

Jo3 lasáhus oppalaš studerengelbbolašvuhtii

Oahppit sáhttet vuorbáduvvot njálmmálaš-praktihkalaš eksámenii. Eksámen ráhkaduvvo ja sensurerejuvvo báikkálaččat. Eksámen fátmmasta dušše fága lasáhussan oppalaš studerengelbbolašvuhtii (84 tiimma).

Eksámen privatisttaide

Jahkeceahkki

Ortnet

10. jahkeceahkki

Geahča rávisolbmuid vuođđoskuvlaoahpahusa gustovaš ortnega.

Jo1 fidnofágalaš oahppoprográmmat

Privatisttat galget váldit njálmmálaš-praktihkalaš eksámena. Eksámen ráhkaduvvo ja sensurerejuvvo báikkálaččat.

Jo1 studerenráhkkanahtti oahppoprográmmat

Privatisttat galget váldit njálmmálaš-praktihkalaš eksámena. Eksámen ráhkaduvvo ja sensurerejuvvo báikkálaččat.

Jo3 lasáhus oppalaš studerengelbbolašvuhtii

Privatisttat galget váldit njálmmálaš-praktihkalaš eksámena. Eksámen ráhkaduvvo ja sensurerejuvvo báikkálaččat. Eksámen fátmmasta dušše fága lasáhussan oppalaš studerengelbbolašvuhtii (84 tiimma).

Árvvoštallama oppalaš mearrádusat leat oahpahuslága láhkaásahusas.

Side 13 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!