Programområde for medier og kommunikasjon - Læreplan i felles programfag Vg2 (MED2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Medieproduksjon

Medieproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og vurdere produksjoner i tekst, bilde, lyd og kombinasjoner av disse i ulike formater og til ulike medier
 • bruke grunnleggende fagterminologi og forklare ulike medietypers produksjonsforløp fra idé til ferdig produkt
 • bruke prinsipper for prosjektstyring, kvalitetssikring og kostnadsberegning av en medieproduksjon
 • velge og bruke utstyr og programvare tilpasset produkt og rammevilkår
 • behandle og vedlikeholde utstyr for medieproduksjon
 • lagre medieprodukter i ulike formater på lagringsmedier og gjøre rede for aktuelle distribusjonsformater i ulike medier
 • bruke ulike filformater, oppløsning, komprimering, vektor- og bitmap-grafikk tilpasset ulike medier
 • gjøre rede for ulike fargerom og fargestyring for å oppnå lik fargegjengivelse fra design til publisering for trykte og elektroniske medier
 • bruke blender, lukker, brennvidder og ISO-verdier på kameraer
 • bruke maler og sideombrekkingsprogram for mediegrafikerfaget
 • tilrettelegge egen arbeidsplass etter ergonomiske prinsipper, og arbeide på en ergonomisk måte

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!