Programområde for medier og kommunikasjon - Læreplan i felles programfag Vg2 (MED2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Beskrivelse av programfagene

Mediekommunikasjon

Programfaget dreier seg om analyse og bruk av ulike medier og kommunikasjonsmetoder. Det dreier seg også om innsikt i hva som skiller journalistikk og markedskommunikasjon. Programfaget omfatter praktisk arbeid og analyse av medier, mediepåvirkning og medievaner på individ- og samfunnsnivå. Programfaget omfatter også etiske og juridiske sider ved medienes virksomhet, konsekvenser for kommunikasjonsvirksomheten og endret bruk av mediene som følge av ny teknologi og samfunnsendringer. Design- og produksjonskompetanse står sentralt.

Mediedesign og medieuttrykk

Programfaget omhandler kreative ferdigheter og yrkesrettet metodikk for idéutvikling. Programfaget dreier seg om produkters form, uttrykk og funksjon, knyttet til kommunikasjon gjennom tekst, lyd og bilde rettet mot ulike målgrupper. Programfaget omfatter også uttrykkshistorie som grunnlag for utvikling av eget uttrykksrepertoar. Kommunikasjons- og produksjonskompetanse for å skape designløsninger står sentralt.

Medieproduksjon

Programfaget dreier seg om planlegging, bearbeiding, gjennomføring og vurdering av egne medieproduksjoner etter yrkesfaglige standarder. Bruk av verktøy, teknologi og utstyr står sentralt. Programfaget dreier seg også om sammenhenger mellom teknologisk utvikling og muligheter i arbeid med medieprodukter. Kommunikasjons- og designkompetanse, både i produksjon og i framstilling av tradisjonelle produkter og ved nyskaping, står sentralt.

Side 5 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!