Programområde for medier og kommunikasjon - Læreplan i felles programfag Vg2 (MED2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av fagkompetansen og er en del av denne. I medier og kommunikasjon forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i medier og kommunikasjon innebærer å uttrykke seg om estetiske opplevelser knyttet til medieprodukter. Det dreier seg også om å kunne kommentere og vurdere egne og andres medieprodukter ved å bruke relevant fagterminologi.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i medier og kommunikasjon innebærer å utforme tekster i ulike sjangere til bruk i ulike medier. Det innebærer også å kunne skrive et variert og presist språk.

Å kunne lese i medier og kommunikasjon innebærer å tolke og forstå tekster og bilder av ulik kompleksitet og vanskelighetsgrad innen ulike sjangere i forskjellige medier.

Å kunne regne i medier og kommunikasjon innebærer å sette opp en produksjonskalkyle og å forstå og bruke prinsippene for bildeoppløsning, filstørrelser, kompresjonsteknikker, vektorgrafikk, binære tall og måleenheter for lyd.

Å kunne bruke digitale verktøy i medier og kommunikasjon innebærer å framstille tekst, lyd, bilder og multimedieprodukter ved hjelp av digitale verktøy, og tilegne seg informasjon om og ferdigheter i bruk av disse. Det dreier seg også om å kunne bruke slike verktøy til informasjonssøk og utveksling av informasjon.

Side 4 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!