Programområde for medier og kommunikasjon - Læreplan i felles programfag Vg2 (MED2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mediekommunikasjon

Mediekommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke ulike kommunikasjonsmodeller for å analysere egne og andres medieprodukter
 • drøfte forhold som fremmer eller hemmer kommunikasjon
 • bruke yrkesfaglige arbeidsmetoder innen journalistikk, informasjon og reklame, tilpasset målgruppe og medium i egne produksjoner
 • drøfte forskjeller mellom journalistikk og markedskommunikasjon
 • bruke ulike former for fortellerteknikk og dramaturgi i egne tekst-, bilde- og lydproduksjoner og kombinasjoner av disse, og begrunne valgene
 • analysere bruk av kilder innen ulike medier og i egne produkter, og selv utøve kildekritikk
 • drøfte forholdet mellom eierstruktur, kommersielle interesser, medietilbud og innhold i ulike nasjonale medier
 • drøfte mediepåvirkning og medievaner i forhold til individ og samfunn
 • finne fram til og analysere eksempler som belyser medienes rolle i forhold til urfolk, nasjonale og etniske minoriteter, og drøfte disse gruppenes muligheter til å nå fram i mediene
 • drøfte ulike muligheter for å nå fram i mediene
 • forklare grunnleggende prinsipper for opphavsrett, etikk og ytringsfrihet og ta hensyn til dem i eget arbeid
 • analysere ulike medieprodukter med henblikk på tekst, bilde og lyd i mediehistorien

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!