Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04)

Utgått

Kompetansemål etter 2. årstrinn

Tall

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper opp til 100 og dele tosifrete tall i tiere og enere
 • bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser
 • gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter
 • utvikle, bruke og samtale om varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifrete tall og vurdere hvor rimelige svarene er
 • doble og halvere
 • gjenkjenne, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønster

Geometri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjenkjenne og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i forbindelse med hjørner, kanter og flater, og sortere og sette navn på figurene etter disse trekkene
 • gjenkjenne, bruke og samtale om speilsymmetri i praktiske situasjoner
 • lage og utforske geometriske mønster, både med og uten digitale verktøy, og beskrive dem muntlig

Måling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av ikke-standardiserte og standardiserte måleenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene
 • nevne dager, måneder og enkle klokkeslett
 • gjenkjenne norske mynter og sedler opp til 100 og bruke dem i kjøp og salg

Statistikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagrammer, og samtale om prosessen og hva illustrasjonene forteller om datamaterialet

Side 6 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!