Læreplan i matematikk (MAT1-01)

Utgått - Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.


Etter Vg2T

Geometri

The aims of the training are to enable the apprentice to
  • elaborate on the geometric picture of vectors as arrows in a plane, and calculate sums, differences and scalar products of vectors and the product of numbers and vectors
  • calculate with plane vectors written in coordinate form, calculate lengths, distances and angles using vector arithmetic and determine when two vectors are parallel or orthogonal
  • draw and describe curves in parametric form and calculate intersection points between such curves

Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

The aims of the training are to enable the apprentice to
  • gjere greie for omgrepa uavhengnad (bm.: uavhengighet) og vilkårsbunde (bm.: betinget) sannsyn og bruke Bayes’ setning på to hendingar
  • calculate probability in the event of ordered sampling with and without repetition, and in the event of non-ordered sampling without repetition
  • rekne med binomisk og hypergeometrisk sannsyn

Kultur og modellering

The aims of the training are to enable the apprentice to
  • formulere ein matematisk modell på grunnlag av observerte data, tilarbeide modellen, reflektere over resultatet og framgangsmåten og vurdere kor gyldig modellen er
  • bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging
  • gjere greie for omgrepa implikasjon og ekvivalens, kjenne til vanlege matematiske bevistypar og argumentasjon og gjennomføre matematiske bevis
  • gje døme frå matematikkens fleirkulturelle historie og drøfte kva matematikken har å seie for naturvitskap, teknologi, samfunnsliv og kultur

Side 12 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!