Læreplan i matematikk (MAT1-01)

Utgått - Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.


Etter 2. årssteget

Tal og algebra

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper
 • bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar
 • gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
 • utvikle og bruke varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal
 • doble og halvere
 • kjenne att, samtale om og vidareføre strukturar i enkle talmønster

Geometri

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka
 • kjenne att og bruke spegelsymmetri i praktiske situasjonar
 • lage og utforske enkle geometriske mønster og beskrive dei munnleg

Måling

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av høvelege måleiningar
 • nemne dagar, månader og enkle klokkeslett
 • kjenne att dei norske myntane og bruke dei i kjøp og sal

Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • samle, sortere, notere og illustrere enkle data med teljestrekar, tabellar og søylediagram

Side 6 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!