Læreplan i matematikk (MAT1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 2. årssteget

Tal og algebra

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper
 • bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar
 • gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
 • utvikle og bruke varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal
 • doble og halvere
 • kjenne att, samtale om og vidareføre strukturar i enkle talmønster

Geometri

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka
 • kjenne att og bruke spegelsymmetri i praktiske situasjonar
 • lage og utforske enkle geometriske mønster og beskrive dei munnleg

Måling

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av høvelege måleiningar
 • nemne dagar, månader og enkle klokkeslett
 • kjenne att dei norske myntane og bruke dei i kjøp og sal

Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • samle, sortere, notere og illustrere enkle data med teljestrekar, tabellar og søylediagram

Side 6 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!