Læreplan i matematikk (MAT1-01)

Utgått - Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.


Etter Vg2P

Tal og algebra

The aims of the training are to enable the apprentice to
  • calculate using powers and numbers in the standard form with positive and negative exponentials, and use this in practical contexts
  • gjere greie for nokre plassverdisystem og gje praktiske døme på dei
  • gjere suksessive renteberekningar og rekne praktiske oppgåver med eksponentiell vekst

Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

The aims of the training are to enable the apprentice to
  • plan, carry out and assess statistical examinations
  • berekne kumulativ frekvens og finne og drøfte sentralmål og spreiingsmål
  • representere data i tabellar og diagram og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje
  • group data and calculate measures of central tendency for a grouped data material

Kultur og modellering

The aims of the training are to enable the apprentice to
  • gjere målingar i praktiske forsøk, formulere ein enkel matematisk modell på grunnlag av dei observerte data, bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging og vurdere modellen og kor gyldig han er
  • bruke matematikk i praktiske samanhengar og vurdere kva han kan brukast til, og kva han ikkje kan brukast til, i samband med utgreiingar og avgjerder

Side 13 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!