Læreplan i kurvmakerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (KRV3-01)

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og gjennomføre en produksjonsprosess fra idé og bestilling til ferdig produkt
 • bruke materialer og utforme produkter i tråd med kvalitetskrav i kurvmakerfaget
 • begrunne valg av verktøy og utstyr tilpasset arbeidsoppgavene
 • vurdere og velge form og teknikker til ulike produkter
 • framstille og bearbeide kurver og andre flettede gjenstander ved hjelp av ulike teknikker
 • reparere, restaurere og produsere kurver og flettverk etter egne og andres ideer og modeller
 • produsere bunner, oppstakninger, kimninger, kanter, hanker og grep
 • utføre sideflett
 • reparere, restaurere og produsere ulike typer seteflett
 • bruke ulike teknikker for rottingfletting og montere rottingmatter
 • framstille flettede seter og rygger i sjøgress og andre materialer i ulike mønstre
 • produsere, reparere og restaurere kurv- og manillamøbler og andre møbler der flettverk inngår
 • varmbøye manillarør
 • utføre grov- og finbehandling av manillarør og andre flettematerialer
 • utføre ulike sammenføyninger og beviklinger
 • sette sammen ulike deler til et produkt fra tegning og modell
 • utføre pussing og relevant overflatebehandling
 • bløtlegge og dele opp flettematerialer
 • utnytte materialene på en håndverksmessig måte
 • gjøre rede for, bruke og vedlikeholde håndverktøy, utstyr og maskiner
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder og andre samarbeidspartnere
 • gjøre rede for og anvende gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet i kurvmakerfaget

Produktdesign

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utvikle og synliggjøre ideer til produkter og tjenester i kurvmakerfaget
 • lage skisser og tekniske tegninger med og uten digitale verktøy
 • gjøre rede for flettverkets og kurvmakerfagets historie og utvikling, lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • relatere stil- og møbelhistorie til kurvmakerfaget og følge stil og tradisjon i restaurerings- og reparasjonsarbeid
 • gi råd om vedlikehold av kurvmakerprodukter
 • gjøre rede for opprinnelse, egenskaper og anvendelsesområder for ulike flettematerialer
 • vurdere og velge materialer på grunnlag av tekniske, funksjonelle, estetiske og miljømessige krav til kurvmakerprodukter
 • presentere og dokumentere eget arbeid med produktutvikling med og uten digitale verktøy
 • utføre enkle markedsundersøkelser
 • utføre kostnadsberegning av produkter og tjenester innen kurvmakerfaget

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!