Læreplan i kurvmakerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (KRV3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I kurvmakerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i kurvmakerfaget innebærer å kommunisere om arbeidsprosesser og produkter med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere. Det innebærer å bruke fagspråk, delta i faglige diskusjoner og dokumentere eget arbeid.

Å kunne lese i kurvmakerfaget innebærer å forstå arbeidstegninger, skisser, bilder, manualer og beskrivelser. Det innebærer også å reflektere over og anvende aktuell faglitteratur.

Å kunne regne i kurvmakerfaget innebærer å beregne materialforbruk og tidsbruk samt pris på produkter og tjenester.

Å kunne bruke digitale verktøy i kurvmakerfaget innebærer å bruke teknologi i arbeid med produkter og i prosesser. Det innebærer videre å bruke fagrelatert informasjon i kommunikasjon med leverandører, kunder og andre og i dokumentasjons- og presentasjonsarbeid.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!