Læreplan i kurvmakerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (KRV3-01)

Hovedområder

Produksjon

Hovedområdet omhandler framstilling, reparasjon og restaurering av ulike flettede gjenstander og møbler. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med ulike flettematerialer og fletteteknikker. Valg, bearbeiding og overflatebehandling av materialer samt kunnskap om sammenhengen mellom materialvalg, form og funksjon inngår. Hovedområdet omfatter bruk og vedlikehold av verktøy og utstyr. I hovedområdet inngår også gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

Produktdesign

Hovedområdet omfatter idéutvikling, arbeidstegninger og anvendelse av kunnskap om forhold mellom form og funksjon. I hovedområdet inngår også overflatebehandling og stil- og møbelhistorie. Det omfatter videre forholdet mellom egen produksjon, marked og økonomi med vekt på bærekraftig miljø- og ressursforvaltning. Hovedområdet omfatter planlegging, dokumentasjon og presentasjon av eget flettverksarbeid. Bruk av digitale verktøy inngår også.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!