Læreplan i kroppsøving (KRO1-02)

Utgått


Assessment

Retningsliner for sluttvurdering: 

Standpunktvurdering for elevar    

Årssteg  

Ordning  

10. årssteget  

Elevane skal ha ein standpunktkarakter.  

Vg1 for særløpsfag i yrkesfaglege utdanningsprogram  

Vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram  

Vg3 studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram i skole 

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 

Elevane skal ha ein standpunktkarakter*

*Der faget går over fleire år, skal eleven berre få standpunktvurdering på det øvste nivået i faget. 

 Eksamen for elevar    

Årssteg  

Ordning  

10. årssteget  

Elevane har ikkje eksamen.  

Vg1 for særløpsfag i yrkesfaglege utdanningsprogram  

Vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram  

Vg3 studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram i skole 

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 

Elevane har ikkje eksamen.  

 Eksamen for privatistar    

Årssteg  

Ordning  

10. årssteget  

Det er inga privatistordning i faget.  

Vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram 

Vg3 studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram i skole 

Privatistane skal opp til ein skriftleg eksamen som blir utarbeidd og sensurert lokalt.  

Dei generelle retningslinene om vurdering er fastsette i forskrifta til opplæringslova.  

Side 12 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!