Læreplan i kroppsøving (KRO1-02)

Utgått


Etter 10. årssteget

Idrett og dans

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • vere med i eit breitt utval av idrettar
 • utøve tekniske og taktiske ferdigheiter i utvalde lagidrettar, praktisere nokre individuelle idrettar og gjere greie for treningsprinsipp for desse idrettane
 • swim the breaststroke/crawl and backstroke and dive
 • forklare og utføre livberging i vatn og livbergande førstehjelp
 • danse dansar frå norsk kulturtradisjon og andre kulturar
 • skape dans og delta i dansar som andre har laga
 • utføre dansar frå ungdomskultur
 • planleggje og leie idretts- og danseaktivitetar saman med medelevar
 • vurdere erfaringar frå aktivitetar i idrett og dans

Friluftsliv

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø
 • orientere seg ved hjelp av kart og kompass i variert terreng, og gjere greie for andre måtar som ein òg kan orientere seg på
 • planleggje og gjennomføre turar til ulike årstider, medrekna overnatting ute

Aktivitet og livsstil

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • nytte ulike treningsformer med utgangspunkt i kjende aktivitetar
 • planleggje, gjennomføre og vurdere eigentrening over ein periode, og nytte digitale reiskapar i arbeidet
 • gjere greie for samanhengar mellom ulike fysiske aktivitetar, livsstil og helse

Side 8 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!