Læreplan i kroppsøving (KRO1-02)

Utgått


Etter 7. årssteget

Idrettsaktivitet og dans

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • utføre varierte aktivitetar som byggjer opp kroppen på ulike måtar
 • utføre basisferdigheiter i individuelle idrettsaktivitetar, med og utan bruk av apparat og småreiskapar
 • bruke grunnleggjande teknikkar og enkel taktikk i nokre utvalde lagidrettar
 • ski and skate using different techniques when conditions allow
 • swim using basic techniques, including the breaststroke/crawl, the backstroke and under water
 • danse enkle dansar frå ulike kulturar
 • lage enkle dansar og eksperimentere med rytmar og rørsler
 • følgje reglar og prinsipp for samhandling og fair play
 • ride a bicycle safely as a means of transport

Friluftsliv

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • orientere seg ved hjelp av kart og kompass i kjent terreng
 • beskrive lokale tradisjonar i friluftsliv
 • planleggje og gjennomføre friluftsaktivitetar og praktisere trygg ferdsel under varierte vêrforhold
 • planleggje og gjennomføre overnattingsturar, eventuelt ved hjelp av digitale verktøy
 • perform simple first aid
 • practise some activities with roots in Sami traditions

Side 7 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!