Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (GEO2-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må sees i sammenheng.

I videregående opplæring er geografifaget lagt til Vg1 eller Vg2 i de studieforberedende utdanningsprogrammene, jf. Fag- og timefordeling for videregående opplæring.

Geografi har kompetansemål etter Vg1 i programområdene for samfunnsfag og økonomi, realfag og språkfag i studiespesialiserende utdanningsprogram.

Geografi har kompetansemål etter Vg2 i programområde for formgivingsfag i studiespesialiserende utdanningsprogram/ utdanningsprogram for musikk, dans, drama og idrettsfag.

Årstrinn

Hovedområder

Vg1/Vg2

Geografiske kilder og verktøy

Landskap og klima

Ressurser og næringsvirksomhet

Demografi og utvikling

Geografiske kilder og verktøy

Hovedområdet geografiske kilder og verktøy omfatter bruk av kart, bilde, stedsnavn, statistikk og geografiske informasjonssystem.

Landskap og klima

Hovedområdet landskap og klima handler om indre og ytre krefter på jorda, og hva de har hatt å si når landskap ble dannet. Sammenhengen mellom naturlandskap og kulturlandskap og mellom landskapsbenevnelser og stedsnavn blir utforsket og kartlagt. Hovedområdet dreier seg om sentrale klimafaktorer og årsaker til og konsekvenser av klimaendringer og aktuelle naturkatastrofer.

Ressurser og næringsvirksomhet

Hovedområdet ressurser og næringsvirksomhet handler om hva ressurser har å si for lokalisering, næringsutvikling og bosetning og vurderinger av lokaliseringsfaktorer som knytter seg til den globale økonomiske virksomheten i dag.

Demografi og utvikling

Hovedområdet demografi og utvikling handler om befolkningsteorier, folketallsutvikling og flytting på jorda. Hovedområdet omfatter fordeling og forskjeller mellom majoriteter og minoriteter, fattige og rike og drøftinger av ulike typer utvikling.

Side 2 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!