Læreplan i geografi, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (GEO2-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til å utvikle fagkompetansen og er en del av fagkompetansen. I geografi forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i geografi innebærer å omtale steder og forklare sammenhenger og årsaker, og å diskutere og argumentere med utgangspunkt i geografiske tema. Skriftlig og muntlig uttrykksevne vil si å kunne reflektere over meningsinnholdet i ulike typer informasjon og kilder og begrunne egne synspunkt. Dette innebærer å presentere resultat av eget arbeid tydelig og forståelig for andre.

Å kunne lese i geografi innebærer å utforske og bruke tekster og andre kilder og reflektere over dem. Å kunne lese gjør det mulig å oppleve og forstå fenomen, steder og mennesker. Det innebærer å lese og tolke kart, bilder, tabeller og figurer og oppslagsverk kritisk og analytisk.

Å kunne regne i geografi innebærer å behandle og sammenlikne tallmateriale om geografiske tema og tolke tabeller og grafiske framstillinger. Regneferdigheter er en forutsetning for å kunne laga tabeller og grafer og regne med avstander og målestokk på kart.

Å kunne bruke digitale verktøy i geografi innebærer å utforske nettsteder, hente relevant informasjon og bruke nettbasert kommunikasjon om geografiske tema, vise kildekritikk og nettvett og orientere seg om personvern og opphavsrett. Det kan også innebære å bruke geografiske informasjonssystem og å bruke digitale verktøy i presentasjon av eigne arbeid.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!