Geografi samisk (GEO02‑02)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Utgåtte versjoner