Geografi, samisk (GEO02‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • utforske
  og
  presentere
  geografiske forhold og prosesser ved å
  bruke
  ulike kilder, inkludert kart
 • gjøre rede for
  hvordan indre og ytre krefter har dannet ulike landskap, og
  utforske
  og gi eksempler på hvordan menneskene som bor der, kan utnytte ressursene
 • drøfte
  ulike interesser knyttet til ressurs- og arealbruk i Norge, Sápmi/Sábme/Saepmie og nordområdene
 • reflektere
  over egen ressursbruk og ressursbruken i Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie i et globalt og bærekraftig perspektiv
 • utforske
  hva endringer i klimaet har å si for natur og samfunn i Sápmi/Sábme/Saepmie, regionalt eller globalt
 • utforske
  og
  gjøre rede for
  årsakene til en aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvenser for mennesker, samfunn og natur
 • gjøre rede for
  årsaker til demografiske endringer og
  drøfte
  ulike levekår i forskjellige deler av verden
 • gjennomføre
  et feltarbeid for å undersøke og
  presentere
  geografiske forhold

Underveisvurdering

Standpunktvurdering