Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ENT1-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Bedriftsutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere videreutvikling av en forretningsidé
 • drøfte behovet for nye selskapsformer i en virksomhet
 • vurdere og gjennomføre en organisasjonsutvikling
 • kartlegge kompetansebehov og lage en plan for kompetanseutvikling
 • analysere kapitalbehovet og utarbeide økonomiske kalkyler for en virksomhet
 • vurdere og videreutvikle markedsstrategi
 • utarbeide en strategiplan som ivaretar etiske og miljømessige forhold
 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Innovasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare begrepet innovasjon og diskutere hvordan innovasjonsprosesser foregår
 • drøfte betydningen av innovasjon for en bedrifts konkurranseevne og verdiskaping
 • drøfte hva ledelse og bedriftskultur betyr for innovasjon
 • gjennomføre en utviklingsprosess for et produkt
 • drøfte nye forretningsmodeller og presentere forbedringstiltak

Internasjonalisering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • diskutere Norges rolle i et internasjonalt økonomisk perspektiv
 • gjøre rede for nasjonale samarbeidspartnere i internasjonal handel
 • gjøre rede for hvordan sentrale internasjonale økonomiske organisasjoner regulerer internasjonal handel
 • presentere forretningskulturen i aktuelle internasjonale markeder
 • vurdere internasjonale forretningsmuligheter for et produkt
 • beskrive prosessen ved import og eksport av et produkt
 • drøfte en virksomhets sosiale, etiske og miljømessige utfordringer

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!