Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ENT1-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I entreprenørskap og bedriftsutvikling forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i entreprenørskap og bedriftsutvikling innebærer en bevisst språkbruk tilpasset målgruppe og situasjon. Det betyr å kunne kommunisere internt i bedriften og i forhold til eksterne samarbeidspartnere. Å kunne uttrykke seg muntlig vil si å diskutere faglige problemstillinger, gi uttrykk for egne meninger, stille kritiske spørsmål og argumentere. Det innebærer også å kunne gjennomføre en salgssamtale og presentere en virksomhet.

Å kunne skrive i entreprenørskap og bedriftsutvikling innebærer å beskrive, forklare, vurdere, drøfte og reflektere over faglige tema. Det vil si å argumentere logisk med et klart og presist språk ved utarbeidelse av forretningsplan og markedsstrategi og dokumentere arbeidsprosesser som ledd i virksomheters kvalitetssikrings- og utviklingsarbeid. Det innebærer å skrive formelle brev, møteinnkallinger, referat, rapporter, e-post, notater og kunne utarbeide profileringsmateriell med sikker og korrekt språkbruk.

Å kunne lese i entreprenørskap og bedriftsutvikling innebærer å utforske, tolke og lese kritisk dokumenter, fagtekster, regnskap, tabeller, statistikk og grafiske framstillinger. Det vil si å sette seg inn i problemstillinger og trekke ut relevant informasjon faglig informasjon som grunnlag for problemløsning og utvikling.

Å kunne regne i entreprenørskap og bedriftsutvikling innebærer å beregne kapitalbehov ved oppstart av en virksomhet og utarbeide drifts- og likviditetsbudsjett. Det vil si å føre og avslutte et regnskap og utarbeide statistikker og diagrammer.

Digitale ferdigheter i entreprenørskap og bedriftsutvikling innebærer bruk av tekstbehandlingsprogrammer, regneark og presentasjonsverktøy. Å bruke digitale verktøy betyr å innhente relevant informasjon fra nettsteder, utøve kildekritikk, sortere og analysere materiale og oppgi kilder. Det innebærer også å utarbeide, presentere og publisere multimediaprodukter.

Side 4 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!