Entreprenørskap og bedriftsutvikling (ENT01‑03)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 (kompetansemål)

Kommende versjon

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 (kompetansemål)