Entreprenørskap og bedriftsutvikling (ENT01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

 • bruke kilder, teorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og problemstillinger
 • utforske ulike kreativitetsprosesser og utvikle forretningsideer
 • utforske og bruke ulike innovasjonsprosesser ved etablering av virksomheter
 • utvikle forretningsmodeller og vurdere opp mot bærekraftig utvikling
 • utforske og vurdere hvordan samhandling påvirker innovasjon og utvikling
 • sammenligne og vurdere informasjon om markeder, kjøpsatferd og segmenter for å ta beslutninger
 • gjennomføre situasjonsanalyse, vurdere utviklingsmuligheter og sette mål i en oppstartsfase
 • utforske og bruke ulike konkurransemidler i en oppstartsfase
 • vurdere og velge selskapsformer ut fra risiko og ansvar ved etablering
 • reflektere over hva som kjennetegner en god leder i etableringsfasen, og hvordan leder og medarbeidere samhandler og setter sammen gode team
 • beregne og vurdere pris og kapitalbehov, utarbeide budsjett og vurdere finansieringsmuligheter med tanke på risiko og ansvar for en ny virksomhet
 • lese regnskap og nøkkeltall for å vurdere en virksomhets lønnsomhet
 • reflektere over hva entreprenøriell kompetanse er, og vurdere hva det har å si for utvikling av virksomheter

Underveisvurdering

Standpunktvurdering