Entreprenørskap og bedriftsutvikling (ENT01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

 • bruke
  kilder, teorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og problemstillinger
 • utforske
  ulike kreativitetsprosesser og
  utvikle
  forretningsideer
 • utforske
  og
  bruke
  ulike innovasjonsprosesser ved etablering av virksomheter
 • utvikle
  forretningsmodeller og
  vurdere
  opp mot bærekraftig utvikling
 • utforske
  og
  vurdere
  hvordan samhandling påvirker innovasjon og utvikling
 • sammenligne
  og
  vurdere
  informasjon om markeder, kjøpsatferd og segmenter for å ta beslutninger
 • gjennomføre
  situasjonsanalyse,
  vurdere
  utviklingsmuligheter og sette mål i en oppstartsfase
 • utforske
  og
  bruke
  ulike konkurransemidler i en oppstartsfase
 • vurdere
  og velge selskapsformer ut fra risiko og ansvar ved etablering
 • reflektere
  over hva som kjennetegner en god leder i etableringsfasen, og hvordan leder og medarbeidere samhandler og setter sammen gode team
 • beregne og
  vurdere
  pris og kapitalbehov, utarbeide budsjett og
  vurdere
  finansieringsmuligheter med tanke på risiko og ansvar for en ny virksomhet
 • lese regnskap og nøkkeltall for å
  vurdere
  en virksomhets lønnsomhet
 • reflektere
  over hva entreprenøriell kompetanse er, og
  vurdere
  hva det har å si for utvikling av virksomheter

Underveisvurdering

Standpunktvurdering