Entreprenørskap og bedriftsutvikling (ENT01‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier