Entreprenørskap og bedriftsutvikling (ENT01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

 • bruke
  kilder, teorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og problemstillinger
 • utforske
  ulike innovasjonsprosesser og drøfte
  betydningen innovasjon har for videreutvikling av en virksomhet
 • utforske
  og vurdere
  konsekvenser bærekraftig verdiskaping har for videreutvikling av en virksomhet
 • utforske
  og vurdere
  forretningsmodeller for å videreutvikle virksomheter
 • reflektere
  over hva samfunnsansvar innebærer, og utforske
  og sammenligne
  virksomheters samfunnsansvar lokalt og globalt
 • kartlegge og vurdere
  støtteordninger i videreutvikling av virksomheter nasjonalt og internasjonalt
 • utforske
  og vurdere
  hvordan virksomheter kan bruke
  ulike vekst-, markeds- og konkurransestrategier ved videreutvikling
 • vurdere
  internasjonale forretningsmuligheter og sammenligne
  nasjonale og internasjonale forretningskulturer
 • vurdere
  ulike lederstiler og drøfte
  hvordan ledere og medarbeidere kan påvirke utviklingen av virksomheter
 • vurdere
  bruk av prosjekt og andre samarbeidsformer og betydningen nettverksbygging har i utvikling av virksomheter
 • vurdere
  behovet for organisasjonsutvikling i etablerte virksomheter
 • vurdere
  hvordan finansiering av kapitalbehov bidrar til framtidig lønnsomhet og verdiskaping for virksomheter
 • reflektere
  over og vurdere
  betydningen entreprenøriell kompetanse har for videreutvikling av en virksomhet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering