Entreprenørskap og bedriftsutvikling (ENT01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

 • bruke kilder, teorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og problemstillinger
 • utforske ulike innovasjonsprosesser og drøfte betydningen innovasjon har for videreutvikling av en virksomhet
 • utforske og vurdere konsekvenser bærekraftig verdiskaping har for videreutvikling av en virksomhet
 • utforske og vurdere forretningsmodeller for å videreutvikle virksomheter
 • reflektere over hva samfunnsansvar innebærer, og utforske og sammenligne virksomheters samfunnsansvar lokalt og globalt
 • kartlegge og vurdere støtteordninger i videreutvikling av virksomheter nasjonalt og internasjonalt
 • utforske og vurdere hvordan virksomheter kan bruke ulike vekst-, markeds- og konkurransestrategier ved videreutvikling
 • vurdere internasjonale forretningsmuligheter og sammenligne nasjonale og internasjonale forretningskulturer
 • vurdere ulike lederstiler og drøfte hvordan ledere og medarbeidere kan påvirke utviklingen av virksomheter
 • vurdere bruk av prosjekt og andre samarbeidsformer og betydningen nettverksbygging har i utvikling av virksomheter
 • vurdere behovet for organisasjonsutvikling i etablerte virksomheter
 • vurdere hvordan finansiering av kapitalbehov bidrar til framtidig lønnsomhet og verdiskaping for virksomheter
 • reflektere over og vurdere betydningen entreprenøriell kompetanse har for videreutvikling av en virksomhet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering