Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ENT1-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Entreprenørskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive hovedtrekkene i næringslivsutviklingen i Norge
 • forklare innholdet i entreprenørskapsbegrepet i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng
 • drøfte hvilken rolle entreprenørskap spiller for verdiskaping og sysselsetting i samfunnet
 • vurdere muligheter for næringsvirksomhet med utgangspunkt i lokale og regionale ressurser
 • gjøre rede for støtteapparatet for etablerere
 • diskutere verdien av nettverkssamarbeid
 • drøfte etiske og miljømessige konsekvenser ved bedriftsetablering
 • beskrive kreative metoder for idéutvikling
 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Etablering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjennomføre en kreativ idéprosess for å utforme forretningsideer
 • utforme mål og visjoner for en virksomhet
 • vurdere og velge hensiktsmessig selskapsform for en virksomhet
 • beregne kapitalbehov og innhente informasjon om ulike finansieringsmuligheter
 • utarbeide en forretningsplan
 • kartlegge nettverksmuligheter og utarbeide en plan for nettverkssamarbeid
 • gjennomføre stiftelsesmøte
 • gjøre rede for grupperoller og gruppeprosesser
 • foreta ansettelser i henhold til lover, forskrifter og regler

Drift

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive utviklingsprosessen for et produkt
 • vurdere ulike markeder og målgrupper for en virksomhet
 • utarbeide en markedsstrategi for en virksomhet
 • lage profileringsmateriell og presentere en virksomhet
 • gjennomføre en salgssamtale for et produkt
 • føre og avslutte et regnskap i henhold til lover, forskrifter og regler
 • utarbeide drifts- og likviditetsbudsjett
 • drøfte betydningen av et godt internt samarbeidsklima
 • gjøre rede for ulike ledelsesstrategier og lage en plan for personalarbeidet
 • gjøre rede for generelle krav til HMS og internkontroll i en virksomhet
 • utarbeide miljørapport og årsrapport for en virksomhet
 • gjøre rede for ulike årsaker til at virksomheter avvikles og avhendes

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!