Det er obligatorisk for alle videregående skoler å gjennomføre testeksamen. Vi oppfordrer også grunnskolene om å ta testeksamen.