Testeksamen i nytt gjennomføringssystem

Skolene kan teste utstyr og teknisk oppsett både i november, februar og april, slik at dere er godt forberedt før eksamen starter opp.

Våren 2023 skal mange skoler gjennomføre eksamen for første gang på fire år. Derfor er det satt opp ekstra testeksamensdager i november og i februar, i tillegg til de to vanlige i slutten av april.

Dere kan gjennomføre testeksamen i begge gjennomføringssystemene.

Nytt domene må legges til

Vi har lagt til et nytt domene i listen over nødvendige nettressurser til årets eksamener. Det er viktig at dere åpner for dette domenet for gjennomføring av både testeksamen og høsteksamen. Det nye domenet er auth.eps.udir.no.

Meld på skolen din nå

Se nedenfor når skolene kan melde på kandidater til testeksamen i PAS – eksamen.

Oppgavene er svært enkle og kan gjennomføres på et par minutter. Det må ikke nødvendigvis være elever som tester. Dere kan bruke funksjonen for fiktivt fødselsnummer og teste som kandidater selv. Meningen med testeksamen er å teste teknisk oppsett og utstyr, ikke faglig innhold.

Vi fjerner alle data knyttet til testeksamen før den faktiske eksamensgjennomføringen begynner.

Hvis din skole ønsker å å teste faglig innhold i eksamener etter LK20, bruk de publiserte eksempeloppgavene, som dere kan gjennomføre når som helst og uten påmelding.

Fagkoder for testeksamen for grunnskole og videregående

Her finner du fagkoder som du skal bruke om du tester i nytt gjennomføringssystem eller i PGS – eksamen.

I februar

Påmelding fra 24. januar og frem til testdagen.

Videregående

TST1001: 16. februar i nytt gjennomføringssystem
TST1002: 17. februar i nytt gjennomføringssystem
TST1005: 16. februar i PGS – eksamen
TST1006: 17. februar i PGS – eksamen

Grunnskole

TST1003: 16. februar i nytt gjennomføringssystem
TST1004: 17. februar i nytt gjennomføringssystem
TST1007: 16. februar i PGS – eksamen
TST1008: 17. februar i PGS – eksamen

I april

Påmelding fra midten av mars og frem til testdagen.

Videregående

TST1001: 27. april i nytt gjennomføringssystem
TST1002: 28. april i nytt gjennomføringssystem
TST1005: 27. april i PGS – eksamen
TST1006: 28. april i PGS – eksamen

Grunnskole

TST1003: 27. april i nytt gjennomføringssystem
TST1004: 28. april i nytt gjennomføringssystem
TST1007: 27. april i PGS – eksamen
TST1008: 28. april i PGS – eksamen