Testeksamen for våren 2023

Skolene kan teste utstyr og teknisk oppsett slik at dere er godt forberedt før eksamen starter opp.

Våren 2023 skal mange skoler gjennomføre eksamen for første gang på fire år. Derfor er det satt opp testeksamensdager i slutten av april.

Dere kan gjennomføre testeksamen når som helst mellom kl. 09.00 og 18.00 i begge gjennomføringssystemene.

Meld på skolen din nå

Skolene kan melde på kandidater til testeksamen i PAS – eksamen.

Testoppgavene er svært enkle og kan gjennomføres på et par minutter. 

Meningen med testeksamen er å teste teknisk oppsett og utstyr, ikke faglig innhold. Hvis din skole ønsker å teste faglig innhold i eksamener etter LK20, bruk de publiserte eksempeloppgavene, som dere kan gjennomføre når som helst og uten påmelding.

Testeksamen er en god anledning for øving/utprøving for eksamensvakter og eksamensansvarlige på skolene. De kan både forsøke seg som kandidater (ved bruk av fiktive kandidater), og prøve ut monitorverktøyene de skal bruke på eksamensdagen.

Opprett en fiktiv kandidat

Om du vil melde på en fiktiv kandidat i PAS til testeksamen, velg "legg til kandidater" -> "registrer ny kandidat" -> "kandidaten har ikke fødselsnummer" -> "generer fiktivt fødselsnummer". Denne funksjonen er egentlig ment for kandidater som mangler fødselsnummer. Den skal ikke brukes for å lage test-kandidater i noen annen sammenheng enn for testeksamen.

Vi fjerner alle data knyttet til testeksamen før den faktiske eksamensgjennomføringen begynner.

Fagkoder for testeksamen for grunnskole og videregående

Her finner du fagkoder som du skal bruke om du tester i nytt gjennomføringssystem eller i PGS –  eksamen. 

I april

Påmelding fra midten av mars og frem til testdagen.

Videregående

TST1001: 27. april i nytt gjennomføringssystem
TST1002: 28. april i nytt gjennomføringssystem
TST1005: 27. april i PGS – eksamen
TST1006: 28. april i PGS – eksamen

Grunnskole

TST1003: 27. april i nytt gjennomføringssystem
TST1004: 28. april i nytt gjennomføringssystem
TST1007: 27. april i PGS – eksamen
TST1008: 28. april i PGS – eksamen