Testeksamen for høsten 2023

1. november kan videregående skoler teste utstyr og teknisk oppsett slik at dere er godt forberedt før eksamen starter opp.

Utdanningsdirektoratet setter opp testeksamen for videregående skoler 1. november.

Dere kan gjennomføre testeksamen når som helst mellom kl. 09.00 og 18.00 i begge gjennomføringssystemene.

Meld på skolen din 

Skolene kan melde på kandidater til testeksamen i PAS – eksamen fra 5. oktober og frem til testdagen.

Testoppgavene er svært enkle og kan gjennomføres på et par minutter. 

Meningen med testeksamen er å teste teknisk oppsett og utstyr, ikke faglig innhold. Hvis din skole ønsker å teste faglig innhold i eksamener etter LK20 skal dere bruk publiserte eksempeloppgavene, som dere kan gjennomføre når som helst og uten påmelding.

Testeksamen er en god anledning for øving/utprøving for eksamensvakter og eksamensansvarlige på skolene. De kan både forsøke seg som kandidater (ved bruk av fiktive kandidater), og prøve ut monitorverktøyene de skal bruke på eksamensdagen.

Opprett en fiktiv kandidat

Om du vil melde på en fiktiv kandidat i PAS til testeksamen, velg "legg til kandidater" -> "registrer ny kandidat" -> "kandidaten har ikke fødselsnummer" -> "generer fiktivt fødselsnummer". Denne funksjonen er egentlig ment for kandidater som mangler fødselsnummer. Den skal ikke brukes for å lage test-kandidater i noen annen sammenheng enn for testeksamen.

Vi fjerner alle data knyttet til testeksamen før den faktiske eksamensgjennomføringen begynner.

Fagkoder for testeksamen

Fagkoder som du skal bruke om du tester i nytt gjennomføringssystem eller i PGS –  eksamen. 

Merk! Det er ikke mulig å melde på samme kandidat i begge testkodene.

Videregående

TST1001: 1. november i nytt gjennomføringssystem
TST1005: 1. november i PGS – eksamen

Grunnskole

Det settes opp egen testeksamen for grunnskolen rundt månedsskiftet april/mai neste år som vanlig.