Beredskap ved skolevalg 2023

Skolen skal ha en generell beredskapsplan for å håndtere uønskede hendelser. Skoleeiere og skoler bør også ha en beredskap for en trygg gjennomføring av skolevalget. 

I en generell beredskapsplan skal skolen ha rutiner for å håndtere bekymringsmeldinger og uønskede hendelser. De skal også sikre tilgang til skolehelsetjeneste og samarbeid med internt og eksternt støtteapparat.

I forbindelse med skolevalget, kan det være hensiktsmessig å lage en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), som utgangspunkt for en beredskapsplan. Deretter må skolen vurdere tiltak basert på risiko og konsekvens som ble funnet i ROS-analysen.

Tiltakene i ROS-analysen skal være med på å:

  • forebygge uønskede hendelser
  • begrense skadeomfanget av hendelsene
  • bidra til å sikre en god håndtering dersom det skjer hendelser