Hvordan forebygge og håndtere alvorlige hendelser i barnehage og skole?

Her finner du informasjon om barnehagenes og skolenes ansvar for å forebygge alvorlige hendelser. Du finner også informasjon om hva beredskapsplanene bør inneholde, konkrete strategier og forslag til tiltak.

Sikkerhetstyring er et kontinuerlig arbeid. Ved å jobbe kontinuerlig med de ulike aktivitetene får dere god dokumentasjon om tilstanden ved barnehagen og skolen, og dette bidrar til økt sikkerhet. Hvor det er naturlig å starte, er avhengig av hvilke aktiviteter dere har gjennomført tidligere. Hvis dere starter med blanke ark, er det naturlig å begynne med en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). For å ivareta sikkerheten til barn og unge, må barnehager og skoler jobbe kontinuerlig med beredskap. Dette kalles ofte sikkerhetsstyring og inneholder flere aktiviteter. Les mer om de ulike aktivitetene under illustrasjonen.

Illustrasjon av fasene i sikkerhetsarbeid. Illustrasjonen viser en stor sirkel, med fire små sirkler plassert på den store sirkelen. Første sirkel har navnet "Ros analyse", andre sirkel har navnet "Tiltak", tredje sirkel har navnet "Beredskapsplan" og fjerde sirkel har navnet "Øvelse". Midt i den store sirkelen står det "Tilsyn".