Hvordan forebygge og håndtere alvorlige hendelser i barnehage og skole?

Alvorlige hendelser kan være alt fra hatefulle ytringer og trakassering, til skoleskyting, knivangrep, bombetrussel, gisseltaking og masseslagsmål. Du finner informasjon om ansvar, hva beredskapsplanene bør inneholde, konkrete strategier og forslag til tiltak.

Sikkerhetsstyring er et kontinuerlig arbeid. Ved å jobbe kontinuerlig med de ulike aktivitetene får dere god dokumentasjon om tilstanden ved barnehagen og skolen, og dette bidrar til økt sikkerhet. Hvor det er naturlig å starte, er avhengig av hvilke aktiviteter dere har gjennomført tidligere. Hvis dere starter med blanke ark, er det naturlig å begynne med en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). For å ivareta sikkerheten til barn og unge, må virksomhetseiere, barnehager og skoler jobbe kontinuerlig med beredskap. Dette kalles ofte sikkerhetsstyring og inneholder flere aktiviteter.

Les også: Varsling ved bekymring for radikalisering og terrorplanlegging

(Artikkelen fortsetter under illustrasjonen)

Illustrasjon av prosess for sikkerhetsarbeid.Fire små sirkler plassert på en pil som bøyer seg  med klokka i en sirkel. De små sirklene har navnene "ROS-analyse", "Tilsyn", "Beredskapsplan" og "Øvelse". I midten av illustrasjonen står det "Tilsyn".