Her finner du informasjon om hva barnehager og skoler bør gjøre ved alvorlige hendelser, slik at sikkerheten til barn og elever blir ivaretatt. Veilederen vil også være nyttig for andre utdanningsinstitusjoner.

  • ROS-analyse
  • Tiltak
  • Beredskapsplan
  • Øvelse

Sikkerhetstyring er et kontinuerlig arbeid. Etter at dere har gått gjennom hele sirkelen, forsetter arbeidet med å oppdatere den med ny kunnskap og erfaringer med jevne mellomrom. Ved å jobbe kontinuerlig med de ulike aktivitetene får dere god dokumentasjon om tilstanden ved barnehagen og skolen, og dette bidrar til økt sikkerhet. Hvor i sikkerhetsstyringssirkelen det er naturlig å starte, er avhengig av hvilke aktiviteter dere har gjennomført tidligere. Hvis dere starter med blanke ark, er det naturlig å begynne med en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). For å ivareta sikkerheten til barn og unge, må barnehager og skoler jobbe kontinuerlig med beredskap. Dette kalles ofte sikkerhetsstyring og inneholder flere aktiviteter:

Modell som illustrerer ROS-analysen som er beskrevet i teksten.