Digital praksis og digital dømmekraft i SFO

Når dere bruker digitale verktøy og internett i SFO, skal barnas sikkerhet og trygghet være ivaretatt. 

Digitale ressurser kan stimulere barn til utforskende, kreativ og skapende samhandling. Når digitale ressurser brukes i SFO, må det skje på en hensiktsmessig og forsvarlig måte. Det er SFOs ansvar å ivareta barnas sikkerhet og trygghet på nett, og at regler for personvern følges ved bruk av digitale ressurser.  
Rammeplan for SFO

Digital dømmekraft

Digital dømmekraft handler om å bruke internett og digitale medier på en klok og forsvarlig måte.

For digital dømmekraft i SFO, er det spesielt relevant å snakke om:

 • vurderinger som gjelder personvern
 • barnas erfaringer på nett, både positive og negative
 • sosiale medier og spill som underholdning og kommunikasjonskanaler

Voksne er sentrale og viktige rollemodeller, også når det gjelder det digitale. Det er derfor viktig å jobbe med både personalets og barnas digitale dømmekraft. Personalet i SFO er viktige for å støtte og for å utforske, være kreativ og legge til rette for skapende aktiviteter med digitale verktøy. I tillegg må de gi barna god støtte og veiledning i sunn fornuft og god dømmekraft på nettet og i det digitale livet.

Lær mer om personvern, nettvett og digital dømmekraft på dubestemmer.no

Bilder av barna i SFO

Det er hyggelig å ta bilder av barna i SFO-hverdagen, og dele disse med foreldregruppa. Slik kan foreldrene få et inntrykk av hva barnet deres driver med i SFO. Det er likevel viktig at personalet følger vedtatte retningslinjer når de tar og deler bilder.

Her er noen eksempler vurderinger som SFO må tenke gjennom:

 • Hva er hensikten med bildene?
 • Hva skal vi bruke bildene til?
 • Kan vi ta bildene uten at barna blir identifisert?

Et bilde der vi kan kjenne igjen et barn, er en personopplysning. Når og hvis dere skal ta bilder av barn i SFO må dere først innhente samtykke fra foreldrene. Samtykke skal innhentes når barnet starter på SFO. Foreldrene kan når som helst trekke sitt samtykke.

Samtykke og samtykkeskjema (Datatilsynet)

I tillegg til det skriftlige samtykket fra foreldrene, skal barna spørres i hver enkelt situasjon.

Gode råd når det gjelder bilder av barn

 • Spør alltid om tillatelse når dere tar bilde av barna.
 • Ikke bruk private mobiler for å ta bilder i SFO.
 • Ha klare retningslinjer for oppbevaring og sletting av bilder. Husk å slette både på kamera, nettbrett og datamaskiner.
 • Unngå å dele bilder fra SFO i sosiale medier.
 • Når dere deler bilder av barn kan de gjøres mindre interessante for uvedkommende ved å gjøre dem uskarpe.
 • Hvis dere skal dele bilder, digitale eller trykte, med foreldre: Lag en plan for hvordan dere kan gjøre dette på en sikker og hensiktsmessig måte.

Digitale verktøy i SFO

Mange SFO-er har nettbrett. Noen har kanskje også verktøy som digitale mikroskop, smarttavle, digitale kamera og programmeringsverktøy. Det finnes mange ulike digitale verktøy, som barna kan bruke på ulike måter for å leke, lære og utforske. Internett og digitale verktøy gir uante muligheter til informasjonsinnhenting, spill, lek, kreativ inspirasjon, musikk og film.

Kunnskap og ferdigheter i bruk av digitale verktøy og medier er en del av barn og unges dannelsesprosess, som også dere i SFO må være bevisst.

Reflektere over spill og sosiale medier

SFO er en arena der barn og voksne sammen kan prate rundt ulike problemstillinger om dataspill og nettbruk. Dere kan for eksempel snakke om: 

 • Er det forskjeller mellom gutter og jenter når det gjelder spill?
 • Hvordan kan barn lære voksne om spill?
 • Hvorfor liker barna spillene? Hva er det som gjør spillene engasjerende?
 • Hva er positivt med å bruke sosiale medier? Og hva er negativt?
 • Hvorfor har vi aldersgrenser for spill?
 • Hva er positivt og hva er negativt med å få kontakt med nye mennesker gjennom spill og sosiale medier?

Refleksjonsspørsmål