Fakta om grunnskolen 2022–2023

Fakta om grunnskolen består denne gang av fire deler, generelt om tjenestedata i grunnskolen, voksne i grunnskolen, lærertetthet og skolefritidsordningen (SFO).

Innhold