Fakta om barnehager 2021

Spesialpedagogisk hjelp

Andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp har økt litt de siste årene. Det er flest gutter som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

3,6 prosent av barna får spesialpedagogisk hjelp

I 2021 hadde 9 725 barn vedtak om spesialpedagogisk hjelp, noe som tilsvarer 3,6 prosent av barna i barnehagen. Det har vært en svak, men jevn økning i andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp de siste fem årene.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte til for eksempel å utvikle språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp kan gis individuelt eller i gruppe.

Antall og andel barn som får spesialpedagogisk hjelp
Antall/andel 20172018201920202021
Antall 8 6748 8139 1909 2559 725
Andel av alle barn i barnehage3,1 %3,2 %3,3 %3,4 %3,6 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Andelen som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, øker fra 0,3 prosent blant barna under 2 år til 6,6 prosent blant 5-åringene. 

Andel barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, 2021
0-1 år2 år3 år4 år5 år6 år*Totalt
0,3 %1,1 %3,7 %5,1 %6,6 %90,8 %3,6 %
*Barn med utsatt skolestart
Kilde: Utdanningsdirektoratet

I tillegg til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp går det 5 058 barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen.

7 av 10 barn som får spesialpedagogisk hjelp, er gutter

72 prosent av dem som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, er gutter. Overvekten av gutter er større i aldersgruppen 3–5 år enn blant de yngste barna.