Fakta om barnehager 2021

Koronasituasjonen høsten 2021

Koronasituasjonen satt sitt preg på barnehagehverdagen også høsten 2021. Mange barnehager måtte stenge for korte peridoer og fraværet var høyt blant både barn og ansatte. 

Spørsmål om korona i basil- innsamlingen

8 prosent av barnehagene har stengt helt eller delvis

3 prosent av barnehagene holdt helt stengt, mens 5 prosent har vært delvis stengt mellom 1. august og 15. desember 2021. 

Stengte barnehager høsten 2021 (1. august - 15. desember)
Åpen/stengt Antall barnehagerAndel barnehager
Delvis stengt (feks. enkelte kohorter/grupper/avdelinger)2945 %
Hele barnehagen stengt1493 %
Ikke stengt4 97192 %
Totalt5 414100 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

 Barnehagene som måtte stenge stengte i snitt 1,4 ganger og 2,3 dager.

Antall ganger barnehagen har vært stengt (helt eller delvis) høsten 2021 (1. august - 15. desember)
 Antall gangerAntall barnehagerProsent
1 gang32674 %
2 ganger8820 %
3 ganger153 %
4 ganger eller mer143 %
Totalt443100 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Det er store forskjeller mellom kommunene. Ser man på de største kommunene skiller Bærum og Oslo seg ut med henholdsvis 19 og 18 prosent stengte barnehager.

1 av 5 barnehager hadde redusert åpningstid

Barnehagene har en gjennomsnittlig ordinær åpningstid på 9,5 timer per dag. Høsten 2021 hadde 11 prosent av barnehagene redusert åpningstid for hele barnehagen, mens 10 prosent har hatt det for enkelte kohorter/grupper eller avdelinger. Barnehagene som hadde redusert åpningstid høsten 2021 hadde i gjennomsnitt 1,7 time kortere åpningstid enn ordinært. For disse barnehagene var den gjennomsnittlige åpningstiden på 8 timer per dag.

Barnehager med redusert åpningstid høsten 2021 (1. august - 15. desember)
 Redusert?Redusert åpningstidAndel barnehager
Ja, delvis (f.eks. enkelte kohorter/grupper/avdelinger)51410 %
Ja, hele barnehagen60411 %
Nei4 29879 %
Totalt5 416100 % 
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Høyt fravær blant barn og ansatte

I uke 48 hadde 23 578 ansatte minst en fraværsdag, noe som utgjør t 30 prosent av alle ansatte. Nær 1 av 4 var borte på grunn av korona, mens nær halvparten av fraværet skyldes annen sykdom enn korona eller koronasymptomer.

Ansatte med minst en fraværsdag uke 48 (2021)
ÅrsakAntallAndelAnsatte totalt
Sjuk/symptom korona5 27422 % 
Sjuk (anna)10 80646 % 
Karantene5352 % 
Andre årsaker6 71628 % 
Ukjent2471 % 
Sum23 578100 %77 447
Kilde: Utdanningsdirektoratet

82 000 barn var borte minst en dag fra barnehagen i uke 48. Som for de ansatte skyldes mesteparten av fraværet annen sykdom enn korona eller koronasymptomer. Totalt hadde 31 prosent av barna minst én fraværsdag i uke 48. Nordland hadde den høyeste andelen fravær blant barna, mens Rogaland lå lavest. 

Barn med minst en fraværsdag i uke 48, 2021
ÅrsakAntallAndel
Syk/symptom korona21 09426 %
Syk (annet)34 31642 %
Karantene1 7922 %
Andre årsaker18 91023 %
Ukjent5 9237 %
Sum82 035 100 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

 

Spørsmål om fravær i BASIL