Koronasituasjonen høsten 2021

Fakta om barnehager oppdateres årlig. Kontakt komkunnskap@udir.no for å få tilsendt eldre årganger.

Koronasituasjonen satt sitt preg på barnehagehverdagen også høsten 2021. Mange barnehager måtte stenge for korte peridoer og fraværet var høyt blant både barn og ansatte. 

Spørsmål om korona i basil- innsamlingen

Høsten 2021 gjentok vil spørsmålene om stengte barnehager og redusert åpningstid som også ble stilt høsten 2020. Barnehagene svarer for hele peridoden fra 1. august til 15. august. I tallene er ikke åpne barnehager inkudert. 

Spørsmålene om fravær ble også stilt vinteren 2021. Barnehagene svarer for fravær blant barn og ansatte i uke 48. 

I tallene er ikke åpne barnehager inkudert. 

8 prosent av barnehagene har stengt helt eller delvis

3 prosent av barnehagene holdt helt stengt, mens 5 prosent har vært delvis stengt mellom 1. august og 15. desember 2021. 

Stengte barnehager høsten 2021 (1. august - 15. desember)
 Antall barnehagerAndel barnehager
Delvis stengt (feks. enkelte kohorter/grupper/avdelinger) 294 5 %
Hele barnehagen stengt 149 3 %
Ikke stengt 4 971 92 %
Totalt 5 414 100 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

 Barnehagene som måtte stenge stengte i snitt 1,4 ganger og 2,3 dager.

Antall ganger barnehagen har vært stengt (helt eller delvis) høsten 2021 (1. august - 15. desember)
 Antall barnehagerProsent
1 gang 326 74 %
2 ganger 88 20 %
3 ganger 15 3 %
4 ganger eller mer 14 3 %
Totalt 443 100 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Det er store forskjeller mellom kommunene. Ser man på de største kommunene skiller Bærum og Oslo seg ut med henholdsvis 19 og 18 prosent stengte barnehager.

1 av 5 barnehager hadde redusert åpningstid

Barnehagene har en gjennomsnittlig ordinær åpningstid på 9,5 timer per dag. Høsten 2021 hadde 11 prosent av barnehagene redusert åpningstid for hele barnehagen, mens 10 prosent har hatt det for enkelte kohorter/grupper eller avdelinger. Barnehagene som hadde redusert åpningstid høsten 2021 hadde i gjennomsnitt 1,7 time kortere åpningstid enn ordinært. For disse barnehagene var den gjennomsnittlige åpningstiden på 8 timer per dag.

Barnehager med redusert åpningstid høsten 2021 (1. august - 15. desember)
 Redusert åpningstidAndel barnehager
Ja, delvis (feks. enkelte kohorter/grupper/avdelinger) 514 10 %
Ja, hele barnehagen 604 11 %
Nei 4 298 79 %
Totalt 5 416 100 % 
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Høyt fravær blant barn og ansatte

I uke 48 hadde 23 578 ansatte minst en fraværsdag, noe som utgjør t 30 prosent av alle ansatte. Nær 1 av 4 var borte på grunn av korona, mens nær halvparten av fraværet skyldes annen sykdom enn korona eller koronasymptomer.

Ansatte med minst en fraværsdag uke 48 (2021)
ÅrsakAntallAndelAnsatte totalt
Sjuk/symptom korona 5 274 22 %  
Sjuk (anna) 10 806 46 %  
Karantene 535 2 %  
Andre årsaker 6 716 28 %  
Ukjent 247 1 %  
Sum 23 578 100 % 77 447
Kilde: Utdanningsdirektoratet

 

 

Spørsmål om fravær i BASIL

Spørsmålet som ble stilt var:

Antall ansatte (personer) med fravær én dag eller mer i uke 48. Oppgi antall og årsak (En ansatt skal kun telles én gang, før opp på viktigste årsak/en av årsakene)

I spørsmålet ble det ikke presisert hvilke ansattgrupper som skulle inkluderes og det er grunn til å tro at barnehagene gjorde dette noe ulikt. Mot slutten av innsamlingsperioden ble det presisert at kun grunnbemanningen skulle inkluderes i fraværstallene.

82 000 barn var borte minst en dag fra barnehagen i uke 48. Som for de ansatte skyldes mesteparten av fraværet annen sykdom enn korona eller koronasymptomer. Totalt hadde 31 prosent av barna minst én fraværsdag i uke 48. Nordland hadde den høyeste andelen fravær blant barna, mens Rogaland lå lavest. 

Barn med minst en fraværsdag i uke 48, 2021
ÅrsakAntallAndel
Syk/symptom korona 21 094 26 %
Syk (annet) 34 316 42 %
Karantene 1 792 2 %
Andre årsaker 18 910 23 %
Ukjent 5 923 7 %
Sum 82 035  100 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

 

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!