Foreldrebetaling og tilskuddssatser

Fakta om barnehager oppdateres årlig. Kontakt komkunnskap@udir.no for å få tilsendt eldre årganger.

For at alle barn skal ha anledning til å gå i barnehage, er det innført nasjonale moderasjonsordninger. Ingen familier skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Familier med en samlet inntekt under 598 825 kroner (fra 1. august 2022) har også rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehagen per uke (udir.no).

Formålet med de nasjonale moderasjonsordningene er å tilrettelegge for økt barnehagebruk og å bedre økonomien til økonomisk utsatte familier.

35 000 husholdninger har fått redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt

Totalt fikk litt over 35 000 husholdninger reduksjon i foreldrebetalingen og/eller gratis kjernetid på grunn av lav inntekt i 2021. Til sammen har nærmere 43 000 barn fått lavere oppholdsbetaling, hvorav nær 34 400 barn fått gratis kjernetid på grunn av lav inntekt. 2167 barn har i tillegg friplass i barnehage.

 

Antall barn og husstander som har fått inntektsredusert foreldrebetaling, 2021
 Antall 
Husholdninger 35 136
Barn 42 758
Barn som har fått gratis kjernetid 34 382

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Søskenmoderasjon til 47 300 barn

88 prosent av kommunene har 30 prosent søskenmoderasjon for barn 2, som er kravet i forskrift. De andre kommunene har ordninger som går utover minimumskravet. 44 730 barn får søskenmoderasjon som barn nummer 2, og omtrent 2 500 barn får søskenmoderasjon som barn nummer 3. Alle kommuner har 50 prosent eller høyere søskenmoderasjon for barn nummer 3, som er kravet i loven.

 

Antall barn som har fått redusert foreldrebetaling på grunn av søskenmoderasjon, 2021
SøskenmoderasjonAntall
Barn som har fått søskenmoderasjon som barn 2 44 730
Barn som har fått søskenmoderasjon barn 3. 2 535
Søskenmoderasjon totalt 47 265
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Gjennomsnittlig tilskudd er 239 100 for de minste barna

Tilskuddet til private barnehager blir beregnet ut fra gjennomsnittlige utgifter i de kommunale barnehagene i den enkelte kommune. Kommuner som ikke har kommunale barnehager bruker nasjonale satser. 

60 prosent av kommunene fastsetter egne tilskuddssatser til ordinære private barnehager. 130 kommuner har ikke private barnehager og beregner derfor ikke egne satser, mens 4 kommuner ikke har kommunale barnehager og følgelig bruker nasjonale satser. 

Kommunenes sats for driftsstilskudd for private barnehager, sats for 2022
Type barnehage og alderNajonale satser per heltidsplassGjennomsnittlig sats for kommuner som utarbeider egne satser
Enkeltstående private ordinære barnehager, 0-2 år 244 300 239 104
Enkeltstående private ordinære barnehager, 3-6 år 119 100 116 269
Andre private ordinære barnehager, 0-2 år 239 300 228 408
Andre private ordinære barnehager, 3-6 år 116 300 110 172
 Kilde: Utdanningsdirektoratet  

 

Om beregning av driftsstilskudd til private barnehager

Det er kommunens utgifter i egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret som er beregningsgrunnlaget for driftstilskuddet til de private barnehagene. For tilskuddsåret 2022 skal kommunen bruke kommuneregnskapet for 2020 i tilskuddsberegningen.
Kunnskapsdepartementet fastsatte i 2021 endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (finansieringsforskriften). Endringene gjøres som følge av Stortingets vedtak til statsbudsjettet for 2022 om å nedjustere pensjonspåslaget for private barnehager fra 13 prosent til 10 prosent.

Kommunene skal i en overgangsperiode skille mellom enkeltstående ordinære barnehager og barnehager som inngår i et konsern. Fra 2024 vil enkeltstående barnehager ha samme pensjonspåslag som øvrige barnehager på 10 prosent. Med enkeltstående barnehage menes i denne sammenheng en barnehage som ikke inngår i en sammenslutning med to eller flere barnehager.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!