Fakta om barnehager 2021

Foreldrebetaling og tilskuddssatser

For at alle barn skal ha anledning til å gå i barnehage, er det innført nasjonale moderasjonsordninger. Ingen familier skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Familier med en samlet inntekt under 598 825 kroner (fra 1. august 2022) har også rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehagen per uke (udir.no).

Formålet med de nasjonale moderasjonsordningene er å tilrettelegge for økt barnehagebruk og å bedre økonomien til økonomisk utsatte familier.

35 000 husholdninger har fått redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt

Totalt fikk litt over 35 000 husholdninger reduksjon i foreldrebetalingen og/eller gratis kjernetid på grunn av lav inntekt i 2021. Til sammen har nærmere 43 000 barn fått lavere oppholdsbetaling, hvorav nær 34 400 barn fått gratis kjernetid på grunn av lav inntekt. 2 167 barn har i tillegg friplass i barnehage.

Antall barn og husstander som har fått inntektsredusert foreldrebetaling, 2021
 KategoriAntall 
Husholdninger35 136
Barn42 758
Barn som har fått gratis kjernetid34 382

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Søskenmoderasjon til 47 300 barn

88 prosent av kommunene har 30 prosent søskenmoderasjon for barn 2, som er kravet i forskrift. De andre kommunene har ordninger som går utover minimumskravet. 44 730 barn får søskenmoderasjon som barn nummer 2, og omtrent 2 500 barn får søskenmoderasjon som barn nummer 3. Alle kommuner har 50 prosent eller høyere søskenmoderasjon for barn nummer 3, som er kravet i loven.

Antall barn som har fått redusert foreldrebetaling på grunn av søskenmoderasjon, 2021
SøskenmoderasjonAntall
Barn som har fått søskenmoderasjon som barn 244 730
Barn som har fått søskenmoderasjon barn 3.2 535
Søskenmoderasjon totalt47 265
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Gjennomsnittlig tilskudd er 239 100 for de minste barna

Tilskuddet til private barnehager blir beregnet ut fra gjennomsnittlige utgifter i de kommunale barnehagene i den enkelte kommune. Kommuner som ikke har kommunale barnehager bruker nasjonale satser. 

60 prosent av kommunene fastsetter egne tilskuddssatser til ordinære private barnehager. 130 kommuner har ikke private barnehager og beregner derfor ikke egne satser, mens 4 kommuner ikke har kommunale barnehager og følgelig bruker nasjonale satser. 

Kommunenes sats for driftsstilskudd for private barnehager, sats for 2022
Type barnehage og alderNajonale satser per heltidsplassGjennomsnittlig sats for kommuner som utarbeider egne satser
Enkeltstående private ordinære barnehager, 0-2 år244 300239 104
Enkeltstående private ordinære barnehager, 3-6 år119 100116 269
Andre private ordinære barnehager, 0-2 år239 300228 408
Andre private ordinære barnehager, 3-6 år116 300110 172
 Kilde: Utdanningsdirektoratet