Fakta om barnehager 2022

Spesialpedagogisk hjelp

Andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp har økt litt de siste årene. Det er flest gutter som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

3,6 prosent av barna får spesialpedagogisk hjelp

I 2022 hadde 9 759 barn vedtak om spesialpedagogisk hjelp, noe som tilsvarer 3,6 prosent av barna i barnehagen. Det har vært en svak, men jevn økning i andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp de siste fem årene.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte til for eksempel å utvikle språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp kan gis individuelt eller i gruppe.

Antall og andel barn som får spesialpedagogisk hjelp 
 Antall/andel20182019202020212022
Antall8 8139 1909 2559 7259 759
Andel av alle barn i barnehage3,2 %3,3 %3,4 %3,6 %3,6 %

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Andelen som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, øker fra 0,3 prosent blant barna under 2 år til 6,9 prosent blant 5-åringene. 

Andel barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, 2022 
0-1 år2 år3 år4 år5 år*6 årTotalt
0,3 %1,0 %3,3 %5,3 %6,9 %89,9 %3,6 %

*Barn med utsatt skolestart

Kilde: Utdanningsdirektoratet

I tillegg til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp går det 5 394 barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. 

 

Rett til spesialpedagogisk hjelp

7 av 10 barn som får spesialpedagogisk hjelp, er gutter

71 prosent av dem som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, er gutter. Overvekten av gutter er større i aldersgruppen 3–5 år enn blant de yngste barna.