Høy trivsel og godt læringsmiljø, men flere forteller om mobbing og lav motivasjon

De aller fleste elever på 7. trinn, 10. trinn og vg1 svarer at de har et godt læringsmiljø med høy trivsel, støtte fra lærerne, faglig utfordring og mestring. Likevel oppgir flere elever enn tidligere at de ikke er motiverte for skolearbeid. I koronaperioden økte andelen elever som opplever mobbing på 7. trinn, mens andelen gikk ned på 10. trinn og vg1. I 2022 øker andelen som opplever mobbing på alle trinn.