Skoleporten er lagt ned

Skoleporten ble lagt ned 1. juli. Statistikken og verktøyene er tilgjengelige fra udir.no.