Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering

Ordningen med ekstern skolevurdering fungerer som et viktig verktøy for skolenes arbeid med kvalitetsutvikling.

Dette mener både skoleledere og skoleeiere, og det er ett av resultatene fra evalueringen av ordningen med ekstern skolevurdering som Oxford Research har gjort for Utdanningsdirektoratet i samarbeid med NTNU i perioden 2014-2015.

Lærerne opplever metodikken som praksisnær

Andre funn fra evalueringen er at metodikken som benyttes i ordningen oppleves av lærerne som praksisnær. Rapporten fra de eksterne vurdererne mener de er gjenkjennelig, og de eksterne vurdererne framstår generelt som dyktige fagpersoner med legitimitet og tillit. Arbeidet med oppfølging av vurderingsrapporten etter ekstern skolevurdering er et kritisk punkt i ordningen. Bruk av veilederkorps kan derfor utgjøre en stor forskjell for skoler i oppfølgingen av resultatene. Det kan bidra til økt prosesskvalitet i skoler som ikke er vant til å arbeide kollektivt, og muligheten for suksess kan i stor grad være avhengig av veilederkorpsets bidrag i det videre arbeidet.

Viderefører ordningen

Utdanningsdirektoratet ønsker å videreføre ordningen med ekstern skolevurdering som verktøy i veilederkorpsets virksomhet ved blant annet å videreutvikle metodikken. For å heve kvaliteten på vurderingsrapportene vil Utdanningsdirektoratet fortsette med å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget og de eksterne vurderernes kompetanse på områder som etikk, forskningsmetodikk og resultatanalyse.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!