Anbefalinger for innføring av ny kompetansemodell

I denne rapporten ser OECD på det norske utdanningssystemet og grunnlaget for den nye kompetansemodellen. De peker på de største utfordringene, og kommer med råd og anbefalinger

Les hele rapporten på nettsidene til OECD.

Utdanningsdirektoratet har inngått avtale med OECD om støtte i forbindelse med innføringen av ny kompetansemodell. 

Samarbeidet med OECD består av tre elementer:

  • Gjennomgang av sentrale dokumenter og vurdering av strategien i lys av internasjonale studier og erfaringer
  • Innhente erfaringer gjennom intervju, dialog, kommunebesøk og seminarer
  • Samarbeide med referansegruppe

Kort oppsummering av de viktigste anbefalingene

  • Involvering av aktørene – avklare og erkjenne hverandres roller på de ulike nivåene og ta ansvar for egen rolle
  • Utarbeide en felles visjon som det er enighet om
  • Utarbeide mål for aktørenes innsats og mål for nettverkene
  • Tydeliggjøre ressursene og planlegge langsiktig
  • Utarbeide en plan som tydeliggjør sammenheng mellom ulike tiltak og strategier slik at de virker sammen

OECD understreker at dette er en svært ambisiøs og kompleks modell, der mange ulike parter og nivåer må trekke sammen for å nå målene. 

I samarbeid med OECD og referansegruppen for prosjektet går vi nå inn i en fase der vi drøfter de utfordringene OECD har identifisert.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!