Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Yrkesretting – Lærerne i fellesfag og yrkesfag (tilleggsbolk 29)

Spørsmål til vg1 og vg2

Undervisningen i fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, osv.) er tilpasset utdanningsprogrammet mitt.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

Jeg har inntrykk av at lærerne i fellesfagene har god innsikt i hva vi kommer til å møte i læretiden.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

Fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, osv.) bruker ofte eksempler fra yrkesfagene.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

Når vi gjør oppgaver i fellesfagene, er de ofte rettet mot yrkesfagene.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

Undervisningen i yrkesfagene gir meg et godt grunnlag for det jeg skal lære i læretiden.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

Jeg har inntrykk av at lærerne i yrkesfagene har god innsikt i hva vi kommer til å møte i læretiden.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

Måten vi arbeider på i yrkesfagene, oppleves som relevant for det vi skal lære i læretiden.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

Det er en tydelig sammenheng mellom det jeg lærer i yrkesfagene og det jeg skal lære i læretiden.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig