Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Yrkesfaglig fordypning (tilleggsbolk 30)

Spørsmål til vg1 og vg2

Den praksisen jeg har hatt på skolen, virker relevant for den opplæringen jeg skal gjennom i læretiden.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Yrkesfaglig fordypning virker relevant for den opplæringen jeg skal gjennom i læretiden.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Hvor fornøyd er du med den praksisen som du har hatt til nå?

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Ganske fornøyd – Litt fornøyd – Ikke særlig fornøyd

Jeg tror yrkesfaglig fordypning kan gjøre det lettere å få læreplass senere i opplæringen.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig